2011-10-16
 17:14:05

neeeeeeeeeeeeeeeeeew!!!!!!

http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
2011-10-12
 09:57:07

Smile, because you're beautiful

Åh, vart så himla glad av en kommentar jag fick!
Hon skrev att jag hade en underbar blogg och att jag var skitsnygg! Åh, blir verkligen glad! Tack så mycket för dom fina orden! :D

Har precis gjort mig klar och ska snart bege mig mot skolan, ganska chill dag så det är okej! Plugg väntar när jag kommer hem, eller ska i alla fall försöka, haha :D
Sen är det ju även Grey's ikväll, taggad som faan? Svar ja!

mmm, jätte seriös. men förövrigt har jag skaffat TUMBLR: www.rebeccaguve.tumblr.com

2011-10-10
 17:04:39

when nothing goes right...go left!

Vet ni vad jag hatar? När man på söndagen, elelr vilken adg som helst, planerar för morgondagen, eller planerar saker man ska hinna med nästa morgon innnan man går till skolan, som till exempel att blogga!
Ställde klockan på 6, men går upp halv sju! Äter frukost i ca 20 min, ooch sen ska jag sminka mig, bortsa tänderna, klä på mig, packa väska osv osv! Och då hinner man ingenting ju! Blir så trött på mig själv! och jag måste också gå och lägga mig tidigare, så jag orkar gå upp! ;)

Men, började åtta och hade svenska prov - kunde inte tänka! Matte - kunde inte tänka då heller. Lunch - gick inte och äta. Biologi - tänkte väldigt mycket på att jag ville dö. Spanska prov - funderade starkt på om jag skulle hoppa framför tåget efter skolan.
Min dag idag, har inte haft en bra dag :(tagen med picplz

2011-10-09
 21:28:48

Godnatt, fina ni! Puss! <3

101picpz_picplz  (MMS)

Godnatt, fina ni! Puss! <3

2011-10-09
 15:51:46

things that makes me happy.

Blir så glad när saker förändras. Har en ny design på bloggen, dock ser headern ut att vara gjord av en femåring? Eller, vad tycker ni? Vart det fint?

Ska fråga min vän Yael om vi kan gå ut och fota någon dag så kanske hon kan ta nya bilder på mig, och så kan jag fixa en annan header, nu hade jag ju bara gamla och det är så tråkigt när man gör förändringar!

Men, HISS ELLER DISS på den nya designen?

2011-10-09
 11:24:00

new is the new it.

Vill göra förändringar. Mycket. Till exempel vill jag klippa kort, page liknande, färga ljusare, elle kanske lite åt de röda hållet.
Men jag vill också ändra här på bloggen, tror nog att det kommer upp en ny design under dagen, så håll ögonen öppna gott folk, men jag är så dålig på det! Kanske någon som vill hjälpa mig?

Vad tycker ni, ska jag göra en ny design, eller behålla denna?

puss!


i brist på bilder, Kate Walsh med sina två katter!

2011-10-09
 10:19:54

when a stranger calls.

Bloggade jätte dåligt igår :( Kollade typ på Desperate Housewives igår typ hela daagen innan jag åkte tiill min moster på middag, och sen vidare till min kompis! Det var äldigt trevligt, och vi hade super  kul!

Haha, jag hade ttagit med min data och så skulle vi kolla på film, men Maja kunde inte koppla upp den på deras tv, men tillslut så lyckades hon i alla fall ;) Filmen vi skulle se var When a stranger calls, och ni som har sett den bbvet hur läskig den är, men i alla fall hade jag spolat fram för jag skoulle visa en jätte läskig scen, och precis då lyckas Maja få upp bilden på Tv:n, och jag börjar skrika och bah: STÄNG AV! STÄNG AV!
Gud, vad vi skrattade, hahahhahaha!
Det slutade alltså med att vi inte såg den filmen, utan istället såg Mr.. Beans Semester, och den är verkligen störande, man blir sååå trött på honom ;)

Men nu ska jag försöka plugga! 

puss!
 

2011-10-08
 11:23:56

Veckans blogg!

Nej, bloggen har verkligen varit dålig denna vecka, och därför kör vi en veckans blogg, drar vinnaren nästa lördag!

Det är bara att kommentera och skriva att ni är med, och sen hoppas på att ni vinner!


 
LYCKA TILL!

2011-10-08
 11:14:21

åttonde oktober tvåtusenelva

Godmorgon alla fina!
 Det är sån himla mysig höstdag ute idag, fint väder, små kallt, och bara allmänt mysigt!
Dagens planer är väl att plpugga lite, sen till min moster på kalas och efter det vidare hem till en kompis och ha lite tjejkväll, how lovely?

Förutom att livet är ganska brra, Grey's Anatomy har dragit igång igen, är det min födelsedag om exakt två veckor! Har börjat tänka på en önskelist för läne sen, men nu har jag blivit så himla osäker. Vet inte om jag ska önska mig, de, eller om jag ska önska mig pengar istället osv osv....
Brukar ni också ha problem med vad ni ska önska er?

2011-10-06
 08:12:12

goodmorning interns.

Godmorgon! Är fortfarande tagen av gårdagens avsnitt, underbart!

Måste skaynda mig nu, så jag inte missar bussen som går nio, och jag har inte börjat fixa mig än?

PUSS!


Ni får en gammal bild eftersom jag inte orkar ta en ny :)

2011-10-05
 20:34:35

me, jeffery and i.

me and jeffery
Himlans fina kläder! Den vinröda koftan, slokhatten och bootsen = HOTT HOTT HOTT!!!
2011-10-05
 09:42:38

Godmorgon!

Har haft en underbar morgon, verkligen! Gick upp halv åtta och kollade på Vakna med the Voice, eftersom Whitney Port skulle komma då! Gjorde frukost strax efter det, hallonsmoothie, mums!
Fixade mig samtidigt som Vakna med the Voice var på = HÄRLIG MORGON!

Har lite ångest över vad jag ska ha på mig idag, funderar på svarta jeans och en tröj/blus som är beige, med en svart remsa i mitten typ och svart krage och knappar, vet ni vilken jag menar? Från H&M är den i alla fall!
Måste verkligen köpa ett par nya svarta jeans, så som jag använder nu inte blir urtvättade! Kanske ska göra det idag om jag ändå ska till stan och träffa Whitney Port?

Förrestän, någon mer som ska dit?tagen nyss.

Puss!

2011-10-04
 21:31:36

Desperate Houswives


Sorgligt att den sista säsongen precis dragit igån. Tårar i ögonen. Efter 8 år. Jag menar, vad har man inte gjort varje tisdags kväll? Och sen är det typ sllut snart! Verkligen sorgligt!

2011-10-04
 14:36:24

when i look at you.


Åh, kom hem för en halvtimme sen kansk! hade en skön dag i skolan med idtorr första lektionen  och sen klassfoto, haha en tjej i mmin klass som är lite mongo får stå bredvid Clara och helt plötsligt bara går hon? Jag bah: okej...? Hon gav mig ett gott skratt i alla fall ;)

Ska fixa till mig lite nu eftersom jag ska iväg på Adams droppinfika snart :)

Men vi hörs, och TACK till Mikaela som sa vart jag kunde köpa en rödskinnjacka! :D

2011-10-04
 07:23:13

Godmorgon!

Ställde larmet på klockan 6 idag, men gick som vanligt inte upp då... ;) Har bytt om till idrottskläder nu eftersom idrott är första lektionen och efter det har vi skolfoto, logiken i de...!
Matteprov idag också, inte nog med att jag kommer se ut som ett kioskmongo på skolfotot, och sen bah: matteprov, känner ju typ att dom VILL döda oss...

Klockan tre ska jag på Adams fika på skolan, haha, men det blir väl trevligt hoppas man!

nu måste jag fixa klart mig!.....

2011-10-03
 21:43:46

skrattar och är lycklkig.

Åh kollar på Svenska Hollywood fruar och skrattar! Dock tycker jag synd om Erika, Gunilla är ju sjuk i huvudet!
Men Maria är ju rolig, och Iasbl fast hon är ganska pantad hon med ;)

Ska fortsätta kolla nu!

2011-10-03
 20:14:23

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

Boken jag släser just nu. Och nej, jag läser den inte frivilligt! Har ungefär 100 sidro kvar som ska vara klara innan fredag, hmm..? Kan inte läsa på kvällen imorgon för då är det Desperate Housewives och på onsdag är det Grey's Anatomy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Är så sjukt glad att det börjar igen! Har verkligen längtat! 

Åhhh höörni, blir så himla glad av era kommentarer och ska verkligen försöka blogga mycket så det blir kul att läsa, men jag behöver tips?

vad vill ni läsa mer om? :)förra veckan.

2011-10-03
 17:08:56

home.

Har äntligen kommit hem efter en lång plågsam dag i skolan!
Dagen idag bjöd på mycket skratt så det var väldigt trevligt. Haha, har håltimme i två timmar innan sista lektionen, så man kan ju göra som jag och gå och köpa naturgodis och sen plugga (läs: inte plugga!) haha...

Nu ska man öppna matteboken och plugga det sista innan provet imorgon! Wish me luck!orkar inte plugga, så de så!

2011-10-03
 07:28:12

Godmorgon!

Gick precis upp, fixade te och gjorde en macka. Mys! Nu sitter jag och kollar på Vakna med The Voice och ska nog kolla på Desperate Housewives snart.
Börjar halvtio idag så jag hasr nog tid att koolla ett avsnitt!
hihi!

Puss!

2011-10-02
 16:51:53

Desperate Houswifes

Detta med att jag inte kan sluta kolla. Ska belöna mig nu med bara ett avsnitt (det kommer inte bara bli ett) eftersom att jag har pluggat så bra nu i några timmar! :D
Puss!

Tidigare inlägg