2011-10-16
 17:14:05

neeeeeeeeeeeeeeeeeew!!!!!!

http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
http://blogg.veckorevyn.com/rebeccaguve/
2011-10-12
 09:57:07

Smile, because you're beautiful

Åh, vart så himla glad av en kommentar jag fick!
Hon skrev att jag hade en underbar blogg och att jag var skitsnygg! Åh, blir verkligen glad! Tack så mycket för dom fina orden! :D

Har precis gjort mig klar och ska snart bege mig mot skolan, ganska chill dag så det är okej! Plugg väntar när jag kommer hem, eller ska i alla fall försöka, haha :D
Sen är det ju även Grey's ikväll, taggad som faan? Svar ja!

mmm, jätte seriös. men förövrigt har jag skaffat TUMBLR: www.rebeccaguve.tumblr.com

2011-10-10
 18:22:00

we ♥ it

älskar we heart it.

2011-10-10
 17:04:39

when nothing goes right...go left!

Vet ni vad jag hatar? När man på söndagen, elelr vilken adg som helst, planerar för morgondagen, eller planerar saker man ska hinna med nästa morgon innnan man går till skolan, som till exempel att blogga!
Ställde klockan på 6, men går upp halv sju! Äter frukost i ca 20 min, ooch sen ska jag sminka mig, bortsa tänderna, klä på mig, packa väska osv osv! Och då hinner man ingenting ju! Blir så trött på mig själv! och jag måste också gå och lägga mig tidigare, så jag orkar gå upp! ;)

Men, började åtta och hade svenska prov - kunde inte tänka! Matte - kunde inte tänka då heller. Lunch - gick inte och äta. Biologi - tänkte väldigt mycket på att jag ville dö. Spanska prov - funderade starkt på om jag skulle hoppa framför tåget efter skolan.
Min dag idag, har inte haft en bra dag :(tagen med picplz

2011-10-09
 21:28:48

Godnatt, fina ni! Puss! <3

101picpz_picplz  (MMS)

Godnatt, fina ni! Puss! <3

2011-10-09
 19:53:19

b-day, gifts - what 2 do?

Har sån ångest eftersom jag knappt har skrivit en önskelista, eller det var min sjuåriga lillebror som frågade vad jag önskade mig och skrev ner de. Jag som alltid visste vad jag önskade mig förut, men inte nu längre!
Men här kommer en bild på något jag kanske önskar mig:Vad tycker ni?

2011-10-09
 15:51:46

things that makes me happy.

Blir så glad när saker förändras. Har en ny design på bloggen, dock ser headern ut att vara gjord av en femåring? Eller, vad tycker ni? Vart det fint?

Ska fråga min vän Yael om vi kan gå ut och fota någon dag så kanske hon kan ta nya bilder på mig, och så kan jag fixa en annan header, nu hade jag ju bara gamla och det är så tråkigt när man gör förändringar!

Men, HISS ELLER DISS på den nya designen?

2011-10-09
 11:24:00

new is the new it.

Vill göra förändringar. Mycket. Till exempel vill jag klippa kort, page liknande, färga ljusare, elle kanske lite åt de röda hållet.
Men jag vill också ändra här på bloggen, tror nog att det kommer upp en ny design under dagen, så håll ögonen öppna gott folk, men jag är så dålig på det! Kanske någon som vill hjälpa mig?

Vad tycker ni, ska jag göra en ny design, eller behålla denna?

puss!


i brist på bilder, Kate Walsh med sina två katter!

2011-10-09
 10:19:54

when a stranger calls.

Bloggade jätte dåligt igår :( Kollade typ på Desperate Housewives igår typ hela daagen innan jag åkte tiill min moster på middag, och sen vidare till min kompis! Det var äldigt trevligt, och vi hade super  kul!

Haha, jag hade ttagit med min data och så skulle vi kolla på film, men Maja kunde inte koppla upp den på deras tv, men tillslut så lyckades hon i alla fall ;) Filmen vi skulle se var When a stranger calls, och ni som har sett den bbvet hur läskig den är, men i alla fall hade jag spolat fram för jag skoulle visa en jätte läskig scen, och precis då lyckas Maja få upp bilden på Tv:n, och jag börjar skrika och bah: STÄNG AV! STÄNG AV!
Gud, vad vi skrattade, hahahhahaha!
Det slutade alltså med att vi inte såg den filmen, utan istället såg Mr.. Beans Semester, och den är verkligen störande, man blir sååå trött på honom ;)

Men nu ska jag försöka plugga! 

puss!
 

2011-10-08
 11:23:56

Veckans blogg!

Nej, bloggen har verkligen varit dålig denna vecka, och därför kör vi en veckans blogg, drar vinnaren nästa lördag!

Det är bara att kommentera och skriva att ni är med, och sen hoppas på att ni vinner!


 
LYCKA TILL!

2011-10-08
 11:14:21

åttonde oktober tvåtusenelva

Godmorgon alla fina!
 Det är sån himla mysig höstdag ute idag, fint väder, små kallt, och bara allmänt mysigt!
Dagens planer är väl att plpugga lite, sen till min moster på kalas och efter det vidare hem till en kompis och ha lite tjejkväll, how lovely?

Förutom att livet är ganska brra, Grey's Anatomy har dragit igång igen, är det min födelsedag om exakt två veckor! Har börjat tänka på en önskelist för läne sen, men nu har jag blivit så himla osäker. Vet inte om jag ska önska mig, de, eller om jag ska önska mig pengar istället osv osv....
Brukar ni också ha problem med vad ni ska önska er?

2011-10-06
 11:09:00

Free Falling

Grey's Anatom igår alltså. Jävlar vad bra det var.
Men det var så synd om Meredith när hon pratade med Owen och bah: "Vet du hur det känns att ha en mamma som inte vill ha en? Minmamma var en Chrstina. " Åh, stackars Meredith.
Och jag hoppas att dom inte måste lämna tillbaka Zolah, för jag tror att Zolah kommer hålla ihop Meredith och Derek, och jag hoppas verkligen att Meredith får tillbaka sitt jobb snart!

Och jag är så irriterad på Alex, det Meredith gjorde var fel, men det var mer fel av Alex att skvallra, jag menar Meredith har gjort allt för Alex, han har fått bott hos henne osv!

Åh, det var så hemskt när Owen opch Calli var på brottsplatsen och Callie bah: "Jag borde gå ner, jag är ortoped" Och Owen bah: "Du har en fru och ett barn"
Men ursäkta, som att inte du har det?
Och jag hatar att det inte är dubbelavsnitt i Sverige, för nu slutar dom mitt i avsnittet ju! Men, det är bara att vänta tills nästa vecka!Åh, fina ni!

Vad tyckte ni?

2011-10-06
 08:12:12

goodmorning interns.

Godmorgon! Är fortfarande tagen av gårdagens avsnitt, underbart!

Måste skaynda mig nu, så jag inte missar bussen som går nio, och jag har inte börjat fixa mig än?

PUSS!


Ni får en gammal bild eftersom jag inte orkar ta en ny :)

2011-10-05
 20:34:35

me, jeffery and i.

me and jeffery
Himlans fina kläder! Den vinröda koftan, slokhatten och bootsen = HOTT HOTT HOTT!!!
2011-10-05
 20:15:19

45 minuter.